Indie. W poszukiwaniu sacrum. Autor : Martens kategoria: Książki
Produkt dostępny w sklepach:Indie są krajem, w którym w codziennym życiu towarzyszy odczucie głębokiej obecności sacrum. Ciężko oddaje się atmosferę takiego państwa. Bardzo dobrze zrealizować to poprzez fotografie: twarze obcych osób są pełne wrażeń, w skupieniu wykonywane gesty w trakcie modlitwy, ujmują nieskomplikowaną formą, a świątynie monumentalne i egotyczne krajobrazy powodują wspaniałe odczucie. Zdjęcia dopełniane są przez komentarze. Album pozwala wejść w świat nieogarniony, tajemniczy i pełen głębi.


Indie, obszarowo ponad dziesięć razy większe od Polski. Posiadają dziedzictwo cywilizacji sięgającej drugiego tysiąclecia przed naszą erą. W przeciągu wieków na terenie półwyspu funkcjonowały w pobliżu lub następowały po sobie ludy i plemiona o innym poziomie rozwoju i sposobie życia. Wypracowały one bogatą kulturę, której najistotniejszym wyznacznikiem jest głębokie zaangażowanie w religijne funkcjonowanie. W Indiach sfera ducha przenika świeckie funkcjonowanie i jest niemal tak samo dostępna, jak materialna rzeczywistość. Tutaj powstały cztery najważniejsze religie - hinduizm, buddyzm, dźinizm a także sikhizm, a dwie inne - chrześcijaństwo i islam - odnalazły dobry grunt do rozwoju.

Efektowne zdjęcia Emilii i Rafała Kubików zmierzają śladami sacrum indyjskiego. Podczas wielu swoich podróży Autorzy przebyli niemal cały półwysep, pozwalając przeniknąć tamtejszą atmosferą i poznając indyjską filozofię życia. Swoją najdłużej - trwającą, siedmiomiesięczną wędrówkę następująco wspominają: Z dużą ciekawością chłonęliśmy obrazy, smaki i zapachy odwiedzanych miejsc, pełni ekscytacji oglądaliśmy religijne ceremonie i miejsca święte, które zawsze przyciągały nas w szczególny sposób. Często podróżowaliśmy w towarzystwie pielgrzymów hinduskich. Razem z nimi wędrowaliśmy po pielgrzymkowych szlakach turystycznych, spaliśmy we wspólnych namiotach i jedliśmy w hangarach polowych.

Zamieszczone w albumie fotografie ukazują mieszkańców Indii w codziennych sytuacjach oraz od święta. Zdjęcia ulic pełnych zgiełku, handlarzy na bazarach a także rolników przeplatają sceny intymnego kontaktu z bóstwem i uniesienia religijnego. To Indie autentyczne: kontrastowe, pełne barw i odcieni, miejsc sławnych a także takich, do jakich nieliczni tylko docierają. Obrazy, które najwybitniej zapadły w pamięć, składają się na treść opisywanej książki.